Aihearkisto: analyyttinen psykologia

Jung Club 9.11. klo 18.00 Harri Virtanen: Varjo

Psykoanalyytikko ja dramaturgi Harri Virtanen kirjoittaa seuraavasta Jung Clubista näin: ”Varjo – sisäisen kokemuksen välttämättömyydestä ei ole teoreettinen luento. Jung kutsui varjoa oveksi, jonka avaamalla kohtaa sisäisen, objektiivisen todellisuuden. Tämä kokemus on kauhistuttava, koska se haastaa arkipäiväisen uskomuksen siitä, kuka minä olen. Buddhalainen psykologia puhuu tyhjyydestä ja psykologiasta ilman itseä. Luontokokemus tai kuoleman kohtaaminen ovat samaa sukua: subjekti asettuu mittasuhteisiinsa tai katoaa. Jotkut ihmiset kohtaavat tämän sisäisen välttämättömyyden kriisien kautta. Se ravisuttaa koko olemassaolon perustaa ja tapaa elää. Ja lopulta sisäinen on kohdattava ja sen vaatimuksille alistuttava. Tässä on jotakin ihmisenä olemisen peruskokemusta, jota on vaikea kaupallistaa tai markkinoida osana hyvinvointivaltion kuluttuja/menestyjä roolia.”

Freud: Psychoanalysis as its best ”transforms neurotic misery in to common unhappiness.”

Jung: ”In this way a man becomes for himself a difficult problem what he really is.”

Tervetuloa! 9.11. klo 18.00 Kotkankatu 7. Muista ennakkoilmoittautuminen giotrica@libero.it ja tasaraha 5€ tai 20€.

Lauri Rauhala 1914-2016 in memoriam

FT Lauri Rauhala, psykologian prof. em., on kuollut 101-vuotiaana huhtikuussa. Rauhala oli tunnettu tieteenfilosofisesti hyvin perustetun, humanistisen ja laajakatseisen psykologian puolustajana ja medikalisaation ja materialistisen ihmiskäsityksen vastustajana. Neljä hänen ystävää ja työnsä jatkajaa ovat kirjoittaneet hienon muistokirjoituksen Psykologi lehteen 4/2016. Mitä usein unohdetaan on että Rauhala oli ensimmäisiä suomalaisia ”jungilaisia” ja oli nuorempana Englannissa analyyttisen psykologian ammattikoulutuksessa, jonka hän valitettavasti joutui perhesyistä keskeyttämään. Hänen myöhemmissä kirjallisissa töissään näkyy kysymyksenasetteluiden taustalla usein selvä jungilainen perspektiivi tai suora maininta. (Lars Ehnberg)

Jung Club: Terapeuttinen liike ja tanssi psykiatriassa

Metodin esitys ja kohtaamisia tiedostamattoman kanssa.

Muinaiskulttuureissa tanssi ja liikkuminen on ollut edustettuna
parannuksen rituaaleissa, shamaanin loitsimisessa, riiteissä,
juhlamenoissa ja monessa muussa. Ilmaisullinen liike on tuttua myös
jokaiselle lasten kanssa tekemisissä olleelle. Tanssiminen ilmentyy
erilaisissa muodoissa kaikkialla maailmassa eri aikakausista toiseen. On
Dirty dancing ja Tanssii susien kanssa.

Onko tanssilla ja liikkeellä terapeuttisia ominaisuuksia? Millaisia ne
voisivat olla? Jungilainen psykoanalyytikko kandidaatti ja
fysioterapeutti Petri Järvinen kertoo työstään tanssin ja liikkeen
parissa psykiatriassa. Keskustelun pohjaksi tarkastelemme autonomista
hermostoa, hengittämistä sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa
kokemuksellisesta näkökulmasta.

Liikeimprovisaatiossa ruumiilliset kokemukset luovat siltaa
subjektiiviseen kokemusmaailmaan – tietoiseen ja tiedostamattomaan.
Syntyy mahdollisuus uuteen – tanssin maisema aukeaa.

Tervetuloa! 16.3. klo 18.00 Kotkankatu 7. Muista ennakkoilmoittautuminen havirtain@gmail.com ja tasaraha 5 tai 20 €!

Jung Club: Parantajan synty, olemus ja loppu

Löytöjä mytologiasta ja folkloristiikasta.

Parantajan hahmoa voi tutkia arkkityyppiteorian mukaan. Parantaja nähdään ammattiauttajissa kuten psykoterapeutti, itkijänainen, lääkäri, hieroja, shamaani, kätilö, kansanparantaja ja tietäjä. Mitä ihminen on mytologiassa ja folkloristiikassa liittänyt Parantajan olemukseen ja heijastanut häneen? Alustavassa tutkimuksessa on löytynyt ilmiöitä, jotka kertovat Parantajan syntymisestä, siitä, miksi hän rupeaa kantamaan huolta toisista, auttamaan avuntarvitsijaa. Mitkä piirteet ovat tarpeen Parantajan toimessa ja paineen kestämisessä? Onko mitään, mikä kertoo Parantajan lopusta?

Jungilainen psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Lars Ehnberg kertoo löydöistä mytologiasta ja kansanperinteestä ja vertaa niitä tämän päivän näkymiin.

Jung Club 17.2. Kotkankatu 7 klo 18.00. Asiasta kiinnostunut on tervetullut! Ilmoitathan tulostasi, myös melkein varma tulo, havirtain@gmail.com (ei vastausta; tieto tuolitilanteen arvioimiseen). Ilmoitus mieluiten viimeistään maanantaina ennen, kiitos. Alustus + keskustelua noin puolitoista tuntia. Sisäänpääsy 20 €, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 5 €, käteismaksu.

Satuseminaari tammi-helmikuussa

Sadun ja tarinan kanssa poikkitieteellisestä ja syvyyspsykologisestä työskentelemisestä kiinnostuneille, Lars Ehnbergin Työmetodiseminaari I. Satu. 23.-24.1., 6.-7.2.2016. Edellytys peruskurssin tai kirjan tiedot. Lisätietoja: http://www.ehnberg.fi      http://ehnberg.fi/?page_id=18

Lars Ehnbergin Analyyttisen psykologian peruskurssi syyskuussa!

luennot 20h
la-su 12.-13.9., 27.9., 11.10.2015 Helsinki: Karjala-talo, Käpylänkuja 1.
Keskeisiä teorioita ja käsitteitä kuten assosiaatiokokeet, kompleksi, symboli, arkkityyppi, sadut ja myytit, individuaatio ja sen tärkeät arkkityypit varjo, persona, anima/animus, itse; uskontopsykologia; tiedostamaton ja tiedostettu; työmenetelmiä. Kurssi on suunniteltu helpottavan useimpien erityisalueiden lukemista/tutkimista C.G. Jungin kirjoituksissa ja analyyttisen psykologian teoksissa, ja antavan kattavan kokonaiskuvan mittavasta psykologiasta.
Luentokurssi on aikaisemmin tapahtunut muutamien vuosien välein Helsingin Yliopiston Palmenian järjestämänä Helsingin keskustassa. Nyt oma organisointi.
Otan vastaan ilmoituksia ennakkokiinnostuksesta.
Suurin osa peruskurssin materiaalista on ilmestynyt kirjamuodossa: Unia, satuja ja myyttejä. Johdanto C.G. Jungin analyyttiseen psykologiaan. Noxboox

Ilmoittautuminen Lars Ehnberg

Jung Club: Parantava luonto – mytologisia ja ekoterapeuttisia näkökulmia terapiaan

”Monien asiakkaiden kertomuksissa toistuvat luontokokemukset parantavina
ja voimaannuttavina. Monet kertovat elämänsä tärkeistä eläimistä, miten ne auttoivat vaikeiden aikojen yli tai miten merkittäviä kohtaamisia niiden kanssa oli. Varsinkin nuoremmat asiakkaat puhuvat eettisestä asenteesta ruokaan ja eläimiin. Aloin tutkia asiaa perustellisemmin ja törmäsin ekoterapeuttiseen kirjallisuuteen. Psykoterapia on perinteisesti sulkeutunut terapiahuoneisiin ja psykologinen tutkimus on sivuuttanut ihmisen osana luontoa. Kuitenkin luontosuhde on keskeinen parantava ja hyvinvointia synnyttävä tekijä.”

Näin kuvaa psykoanalyytikko Harri Virtanen seuraavan Jung Clubin aihetta. Jung Club keskiviikkona 29.4. klo 18.00 Kotkankatu 7.

Sisäänpääsy 20 €, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 5 €. Tervetuloa!

Kevään viimeinen Jung Club 27.5. Tuula Grandell: Vahva haavoittuva ihminen

Jung Club käynnistyy maaliskuussa!

Lähes päivälleen 99 vuotta kokoontui ensimmäinen Psychologischer Club Zürichissä Jungin johdolla. Muutaman vuoden kuluttua Club sai tilat Gemeindestraße 27, jossa Club kokoontuu vieläkin. Suomen ensimmäinen Jung Club pidetään Arkadia International Kirjakaupassa 5.3.2015. Ensimmäisen kokoontumisen kieli on englanti ja sen otsikko on Therapeutic factor in analytical practice. Paikalla ovat Lars Ehnberg, Harri Virtanen ja Giorgio Tricarico, jonka juuri ilmestynyt kirja Labyrinth of Possibility on keskustelun pohjana.

Clubin ohjelmassa on aina alustus ja keskustelua!

Muut kevään Clubit ovat:

1.4. Lars Ehberg: Sisäisen prosessin löytäminen

29.4. Harri Virtanen: Parantava luonto – mytologisia näkökulmia terapiaan

27.5. Tuula Grandell: Vahva, haavoittuva ihminen

Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Katso myös fb-sivut!

Basic course in analytical psychology

Basic course in analytical psychology in Helsinki in February 12-13th, and March 19-20th. Language: English. Registration to 16.1.
Including: central theories and concepts: the association tests, complex, symbol, archetype, fairy tales and myths, the scientific position and foundations, individuation and it’s important archetypes the shadow, persona, anima/animus, self; the psychology of religion, the unconscious and the conscious, working methods.
The course is planned to suit travellers and directed to psychotherapists, psychologists, physicians and social workers. It is regarded to be inspiring, giving a logic overall view of the theories and how they relate to each other. Case and interpretation examples.
€290 +VAT 24%. On request a discount for one academic student and foreigners travelling to the course.
More information from Lars Ehnberg (Dipl. C.G.Jung-institute, Zürich, 1987) lars@ehnberg.net or at homepage