Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2016

Lauri Rauhala 1914-2016 in memoriam

FT Lauri Rauhala, psykologian prof. em., on kuollut 101-vuotiaana huhtikuussa. Rauhala oli tunnettu tieteenfilosofisesti hyvin perustetun, humanistisen ja laajakatseisen psykologian puolustajana ja medikalisaation ja materialistisen ihmiskäsityksen vastustajana. Neljä hänen ystävää ja työnsä jatkajaa ovat kirjoittaneet hienon muistokirjoituksen Psykologi lehteen 4/2016. Mitä usein unohdetaan on että Rauhala oli ensimmäisiä suomalaisia ”jungilaisia” ja oli nuorempana Englannissa analyyttisen psykologian ammattikoulutuksessa, jonka hän valitettavasti joutui perhesyistä keskeyttämään. Hänen myöhemmissä kirjallisissa töissään näkyy kysymyksenasetteluiden taustalla usein selvä jungilainen perspektiivi tai suora maininta. (Lars Ehnberg)