Kirjoituksia

SAPYn jäseniltä ja lähipiiriltä suomalaisia Jung-kiinnostuneilta on löydettävissä artikkeleita, kirjoja ja muita kirjoituksia, jotka käsittelevät tai koskettavat analyyttisen psykologian kenttää. Sivu on vielä rakenteilla ja sopiva järjestys puuttuu.

Virtanen Harri: Trauma ja luonto – eli kuinka selviytyä ekoahdistuksesta, ilmestyy kustantamo SKSn (Suomen Kirjallisuuden Seura) ilmoituksen mukaan 8.8.2022. (LE) https://kirjat.finlit.fi/sivu/tuote/trauma-ja-luonto/4169909

Virtanen, Harri: Mielenterveyden häiriöt rakkaussuhteessa ja pariterapiassa. Psykoterapia 4/21.

Virtanen, Harri: Trauma ja rakkaus – eli kuinka selviytyä mahdottomasta. SKS. 2019. (Trauma och kärlek – eller att överleva det omöjliga. E-bok. Noxboox. Hittas genom holvi.com/shop/noxboox).

Halme, Liisa: Lievestuoreen Liisa. Blogikirjoitus häpeästä. pistis.fi

Huuska, Maarit: Ympäristöahdistus ja henkinen polku. Psykoterapia 4/21. – Artikkeli analysoi jungilaisesti ajankohtaista ympäristöahdistusta psyykkisellä ja henkisellä tasolla ja tulee johtopäätöksessään perspektiiviin, joka on meille ihmisille aivan ratkaiseva. Loistava analyysi ja synteesi! (Esittely: LE)

Wahlbeck, Jan-Christer: Den gåtfulle mannen från ingenstans. Salaperäinen mies ei-mistään. Sarjassa Puhuttava runo. Suomentanut Kai Nieminen. Basam Books, 2021. – Suomen C.G. Jung-Seuran jäsen, Jan-Christer Wahlbeck, kirjailija, runoilija, psykoterapeutti, perhe-, pariterapian ja työnohjauksen opettaja, on 12. kaunokirjallisessa työssään maalannut aivan lumoavan tapahtumamaailman, joka on satumainen ja filosofinen. Näkien läpi ihmiskohtaloiden ja luonnonkappaleiden sekä valoisat että tummat puolet, Wahlbeck vie jännittävässä matkassa lukijan hämmästyttävän helppolukuisesti läpi maailmojen. Kuvailutapa, melkein sanoisin Pikku Prinssin ja Danten väliltä olevaa proosaa sekä runoa, on tosi aikuista surrealistista lukemista, mutta osia voisi yhtä hyvin lukea iltasatuna lapsen avonaiselle mielelle. Jungilaista psykologiaa tuntevalle lukijalle tässä on harvinaisen syvä kaunokirjallinen elämys. (Esittely: LE)

Wahlbeck, Liisa: Musta aurinko. Mietteitä kuvallisesta symboliikasta. Julkaisussa Kuvataidepsykoterapia v. 2020. Suomen Kuvataidepsykoterapian ry:n 45-vuotisjuhlajulkaisu. Helsinki 2020. – Suomen C.G. Jung-Seuran jäsen, koulutuspsykoanalyytikko ja muuan muassa kuvallista ja symbolista ilmaisua vuosikymmeniä tutkinut Liisa Wahlbeck kuvailee symbolia ja kohdennetusti sitä järkyttävässä muodossa mustana aurinkona. Huipputyö psyykkisestä materiaalista symbolina. (Esittely: LE)

Wahlbeck, Liisa: Kuvitellaanpa mielikuvitusta! Mielikuvitus yhdistävänä voimana ihmisessä ja ihmisten välillä? Kirjassa: Yhteys – psykoanalyyttisen ajattelun ytimessä. Toim. Kaisa-Maria Leskinen ja Nina Rita. Prometheus Kustannus Oy. 2021. S. 204-233. – Kokeneen Liisa Wahlbeckin (ks. yllä) huolellinen analyysi mielikuvituksen perusilmiöstä luolamaalauksista nykyajan aivotutkimukseen. Mukaan tulee evoluutio, neurobiologia, aivotutkimus, tiede, taide, uskonto, filosofian ja psykoterapian suunnat. Wahlbeck synnyttää oman luovuusteorian ja hänen valtavan tutkimustyön päätelmät ovat silmiäavaavat joka lukijalle. Aiheen korkeinta koulua. (Esittely: LE)

Grandell, Tuula: Matka luovuuden lähteelle. Psykodraama ja jungilainen psykologia kohtaavat. 2014. – Suomen C.G. Jung-seuran jäsen, kokenut psykodraamaohjaajaopettaja, Moreno-instituutin johtaja, psykoterapeutti Tuula Grandell yhdistää Morenon ja Jungin teorioita yhtenäiseksi psykoterapeuttiseksi työkaluksi psyykeen tiedostamattomasta aina yksilön sosiaaliseen suhdeilmiöihin. Loppuunmyytyä kirjaa löytynee vielä kirjastoista. Tuulan blogikirjoituksia voi myös lukea hänen kotisivullaan mielenrantoja.fi (Esittely: LE)

Ehnberg, Lars: Unia, satuja ja myyttejä. Johdatus C.G. Jungin analyyttiseen psykologiaan. Noxboox, 2013 . Toinen korjattu painos 2020. – Analyyttisen psykologian keskeisimmät teoriat ja käsitteet. Painotus seuraa niin kutsuttua Zürichin koulun, eli klassista suuntausta analyyttisen psykologian eri sisäisistä suuntauksista. (LE)

Ehnberg, Lars: Satujen aarre. Jungilainen tulkinta Grimmin sadusta Kolme höyhentä. Noxboox 2022. – Satumateriaalin huolellisesta ja monitieteellisestä tutkimisesta ja laajasti perustellun kokonaiskuvan ja soveltavien näkökantojen saavuttamisesta. Esitys on myös johdanto työmetodeihin, miten tutkia symbolista materiaalia (analyyttisen psykologian symbolikäsitys). Laajoihin kosketuspintoihin kuuluu niin monarkian tai johtavien poliitikkojen psykologinen asema, värien, kankaiden, asumusten syvyyspsykologia, kuin maskuliinisen ja feminiinisen tarvittava tasapaino, ja syrjimismekanismit jotka kohdistuvat Luontoon ja poikkeavaan. (LE)